Voor elke jongere een maatwerkoplossing

Samen uitdagingen aangaan

Jongerencoaching

Onze deskundige jongerencoaches zijn rolmodellen en laten jongeren kennismaken met maatschappelijke thema’s. Door de betrokken begeleiding tijdens een traject maken zij jongeren bewust van hun persoonlijke uitdagingen, kansen en mogelijkheden. De inzichten hieruit stellen de jongeren in staat keuzes te maken voor hun toekomst. Onze jongerencoaches zijn inspirators, jong van geest en begrijpen de leefwereld van jongeren.

Buurtsportcoaches in meerdere gemeenten

Combinatiefunctionarissen onderwijs in meerdere gemeenten

Vitaliteitsbegeleiders in één gemeente

JOGG-regisseur in één gemeente

Sportpedagoog in één gemeente

Beweegmakelaars en beweegcoaches in meerdere gemeenten

Beweegmakelaars in één gemeente

Coördinatoren Sport & Preventie en kartrekkers Sportakkoord in meerdere gemeenten

Projectleiders Ketenaanpak ‘Kinderen naar een gezonder gewicht’ en ‘Valpreventie voor senioren’ 

Thema's Sportief Besteed Groep
Maatschappelijke vraagstukken

Projectmanagement

Van idee tot impact. Met resultaatgerichte projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zorgen we ook in uw gemeente voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Van projectplan naar maatschappelijke impact

Maatwerk

Sterk lokaal netwerk als basis

Voor alle (kwetsbare) doelgroepen

Inzet op duurzame veranderingen

15 jaar ervaring

Maatschappelijke vraagstukken

Projectmanagement

Van idee tot impact. Met resultaatgerichte projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zorgen we ook in uw gemeente voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Van projectplan naar maatschappelijke impact

Maatwerk

Sterk lokaal netwerk als basis

Voor alle (kwetsbare) doelgroepen

Inzet op duurzame veranderingen

15 jaar ervaring

Van concept tot impact

Marketing en communicatie

Met de inzet van innovatieve concepten, maatschappelijke campagnes en creatieve strategieën een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde samenleving!

Van conceptontwikkeling tot uitvoering

Bewustwordingscampagnes 

Activeren van kwetsbare doelgroepen 

Inspireren, motiveren, mobiliseren

Voor elke maatschappelijke uitdaging een unieke strategie

Full-service marketing en communicatie ondersteuning

Thema's Sportief Besteed Groep
online beweegplatform dé oplossing voor een actieve gemeente

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Overzicht activiteitenaanbod

Datagestuurd werken

Toegang sociale regelingen

Verhoogde participatie

Inzicht in impact

Inclusieve samenleving

online beweegplatform dé oplossing voor een actieve gemeente

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Overzicht activiteitenaanbod

Datagestuurd werken

Toegang sociale regelingen

Verhoogde participatie

Inzicht in impact

Inclusieve samenleving

Werkgeverschap

Al ruim vijftien jaar werkgever van combinatiefunctionarissen in verschillende gemeenten van Zuid-Holland. Altijd vanuit de kracht van samenwerking en een sterk lokaal netwerk.

Projectmanagement

Voor elke maatschappelijke uitdaging een passende oplossing. Vanuit een duurzame aanpak en in samenwerking met lokale partners beweging brengen in het leven van een ander.

Marketing en communicatie

Met de inzet van innovatieve concepten, maatschappelijke campagnes en creatieve strategieën een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde samenleving.

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve samenleving.