MDT

MDT (Maatschappelijke diensttijd)

Jongeren impact laten maken op de samenleving

Wat zijn we blij dat we in 2018 de kans hebben gegrepen om met MDT te gaan ‘proeftuinen’. Door onze proeftuin The Real Social hebben we geleerd en ontdekt hoe we MDT succesvol konden opzetten. MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd, een actieprogramma van de overheid waarin jongeren centraal staan. Ze ontdekken hun talenten, versterken hun competenties, ontmoeten anderen en maken impact op de samenleving.

MDT Young Talents

Een nieuwe dimensie

Sinds 2023 heet ons MDT-project MDT Young Talents. Met MDT Young Talents geven onze Young Talents-coaches een extra dimensie aan het leven van jongeren. Jongeren van 12-30 jaar worden in een traject van gemiddeld 15 weken (80 uur) in staat gesteld om op een inspirerende manier diverse skills op te doen en keuzes te maken voor de toekomst. Jongeren leren o.a. zichzelf te pitchen, een netwerkgesprek te voeren met een bedrijfsmanager of hun Linkedin profiel te boosten. Hun coaches begeleiden jongerenteams om hun idee te realiseren. Zo heeft een team jongeren in Delft een “buurtsoepie” gemaakt voor buurtbewoners in armoede of hebben jongeren van het mbo Rijnland in Leiden een kledinginzamelactie gehouden voor de Voedselbank.

Breed netwerk

Al meer dan 2.000 jongeren hebben impact gemaakt!

Inmiddels hebben we met MDT in de regio Zuid-Holland en Rijnland een uitgebreid netwerk opgebouwd met onderwijs- en sociaal-maatschappelijke partners uit de sectoren sport, zorg en welzijn. Ons doel was om jongeren een fantastische ervaring te bieden waarin ze zichzelf konden ontdekken en iets konden bijdragen aan anderen. En dat is deze jongeren gelukt! Via vele leuke, diverse, ontroerende en spannende activiteiten hebben meer dan 2000 jongeren laten zien waar ze goed in zijn, wat ze willen en wat ze belangrijk vinden. Deze jongeren hebben impact gemaakt! Ook in de komende jaren gaan we door om jongeren te blijven enthousiasmeren om deel te nemen aan een MDT-reis.

MDT in de praktijk bij Young Talents

Follow Your Dreams

Follow Your Dreams is een project van de gemeente Den Haag en haar partners dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar ondersteunt bij het ontdekken van hun talenten en het vinden van een passende baan of opleiding. Het programma biedt workshops, trainingen en maatschappelijke projecten bij verschillende bedrijven om jongeren te helpen bij het ontdekken van hun talenten en het opbouwen van een netwerk. De jongeren gaan 20 weken, 3 dagdelen actief met elkaar aan de slag. Ze werken toe naar hun Dream pitch die ze geven voor een werkgeverspanel.

Friend 4 Friend

Friend 4 Friend is een project dat jonge Nederlanders en nieuwkomers samenbrengt om impact te maken en elkaar te helpen. Na een intakegesprek worden jongeren gekoppeld aan een buddy en gaan ze samen vrijwilligerswerk doen. Het project heeft als doel om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en investeert in de samenleving van de toekomst, terwijl het tegelijkertijd nieuwkomers helpt om hun weg te vinden in Nederland en Nederlandse jongeren kennis laat maken met andere culturen. 

Benieuwd naar de
mogelijkheden?