Projecten

Healthy by Design

Healthy by Design

Healthy By Design is een programma dat zich richt op het bevorderen van gezonde eetgewoonten en lichamelijke activiteit onder studenten. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder mbo-studenten, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, TU Delft, Soshin, Sportief Besteed Groep en GGD Haaglanden. Het doel van het programma is om studenten bewuster te maken van hun eetgewoonten en hen te inspireren om meer te bewegen. Studenten die deelnemen aan het programma worden opgeleid tot “fit coaches” en moedigen hun medestudenten aan om gezonde voedselkeuzes te maken en meer te bewegen. Het programma is speciaal ontworpen om te worden geïmplementeerd in het mbo-onderwijs en heeft bewezen succesvol te zijn in het bevorderen van gezonde eetgewoonten en lichamelijke activiteit onder studenten.

VMBO Sportlab

VMBO Sportlab

VMBO Sportlab is een programma dat zich richt op het bevorderen van sport en beweging onder vmbo studenten. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder vmbo scholen, sportverenigingen en universiteiten. Het doel van het programma is om leerlingen bewuster te maken van het belang van sport en beweging voor hun gezondheid en welzijn. Om dit te doen is een consortium samengesteld met jongeren, praktijkprofessionals en onderzoekers. Zij gaan in gezamenlijkheid onderzoeken hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven.

Helden van de Zee

Foto door Jurriaan Brobbel

Helden van de Zee

Helden van de Zee is een programma dat zich richt op het bevorderen van veiligheid en bewustzijn op het strand en in de zee. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder strandwachten, reddingsbrigades, gemeenten en veiligheidsorganisaties. Het doel van het programma is om mensen bewust te maken van de gevaren van de zee en hen te leren hoe ze veilig kunnen genieten van het strand en de zee. Het programma biedt verschillende activiteiten en trainingen, zoals EHBO-cursussen, zwemlessen en reddingsactiesimulaties. Daarnaast worden er ook voorlichtingscampagnes georganiseerd om mensen te informeren over veiligheid op het strand en in de zee. Het programma is speciaal ontworpen om te worden geïmplementeerd op stranden en heeft bewezen succesvol te zijn in het bevorderen van veiligheid en bewustzijn op het strand en in de zee.

Speaking Minds

Speaking Minds

Speaking Minds is een programma dat jongeren betrekt bij beleidsvorming en het verbeteren van de dienstverlening van overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Het programma biedt jongeren de mogelijkheid om hun mening te geven over verschillende onderwerpen en hun ideeën te delen met beleidsmakers en professionals, en zo direct invloed uit te oefenen op besluitvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden.